Algemene voorwaarden

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor leerlingen en ouders die hun schoolboeken via Lichtvis bestellen (maatschappelijke zetel te Baron Ruzettelaan 7 bus 1, 8310 Brugge, BE-0635.559.440) en die door Lichtvis worden afgerekend. Indien de school de begunstigde is, zijn deze voorwaarden niet van toepassing.

Bestelling plaatsen

Je kan enkel een bestelling plaatsen met behulp van een persoonlijke link die je van de school ontvangt.

De link is strikt persoonlijk en moet door de ontvanger als dusdanig worden behandeld.

Om over een pakket te beschikken eind augustus is het belangrijk tijdig te bestellen (voor 5 juli) en te betalen (minstens 5 dagen voor ontvangst boekenpakket). Bestellingen geplaatst op een later tijdstip kunnen niet altijd tijdig geleverd worden en zullen allicht minder volledig zijn.

Het is niet verplicht om een bestelling te plaatsen. We vragen wel je beslissing (ook indien je niet wil bestellen) door te geven zodat we jou en je medeleerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen.

Bestelling annuleren en retourneren

Een bestelling kan je zelf annuleren. Retourneren kan zonder bijkomende kost via de school tot eind september. Retourboeken worden enkel aanvaard indien deze in winkelfrisse staat zijn.

Levering

Leveringen gebeuren in afspraak met je school eind augustus. Eventuele boeken die niet voorradig waren bij de uitgeverijen worden nageleverd via school.

Betaling

Behalve indien een andere afspraak geldt op school dient de betaling te gebeuren voor het ontvangen via overschrijving. De instructies ontvang je nadat de prijs van alle bestelde boeken definitief vastligt.

Aansprakelijkheid

Termijn

Lichtvis doet haar uiterste best om alle boeken tijdig te leveren. Het gebeurt echter wel eens dat een bepaald boek bij de uitgeverij uitgeput geraakt. Deze boeken worden vanals deze bij ons binnenkomen nageleverd zonder bijkomende kost.

Hoewel we een strak beleid hebben om ervoor te zorgen dat boekenlijsten correct zijn, kan er een fout ingeslopen zijn. We doen er alles aan om zo'n situaties te vermijden en om een eventuele fout met zo min mogelijk ongemak op te lossen.

Kwalitieit

Indien een koopboek van ondermaatse kwaliteit is of drukfouten bevat, kan je contact opnemen met de school voor vervanging.

Tweedehandsboeken worden door de school gecontroleerd en ingenomen. Indien de kwaliteit van je boek ontoelaatbaar is dien je daarom contact op te nemen met de school.

Tweedehandsboeken

Terugbetaling van tweedehandsboeken gebeurt in de loop van augustus.

Overmacht

Overmachtssituaties zoals stakingen, politieke onrust en andere gebeurtenissen waarover Lichtvis geen controle heeft, ontheffen Lichtvis van haar verplichtingen voor de duur van de hinder.

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Lichtvis. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brugge.